Nova pravila o učestvovanju u manifestaciji Zagonetna šetnja

Manifestacija za djecu pod nazivom Zagonetna šetnja, koju organizuje Opština Budva u saradnji sa UNDP-ijem a u sklopu proslave Evropske nedjelje mobilnosti i “Svjetskog dana bez automobila, održaće se u petak 21. septembra u Budvi sa početkom u 11 časova.

Ovom prilikom, iz Opštine su obavjestili učesnike o novim pravilima i načinu prijave u manifestaciji Zagonetna šetnja .

Na mjesto za registraciju, kod glavne Pošte u Mediteranskoj ulici treba doći najmanje pola sata ranije odnosno najkasnije u 10 časova i 30 minuta.

Registracija će se vršiti prema rednim brojevima timova. Potražite gdje se nalazi pult za registraciju vašeg tima prema rednom broju koji mu je dodjeljen. Za registraciju tima dolazi samo vođa tima. Potrebno je da se timovi pridržavaju ovoga kako bi se izbjegle nepotrebne gužve.

Vođa tima dobija majicu, numerisanu knjižicu sa zagonetkama i hemijsku olovku, okuplja svoj tim i svi zajedno polako kreću da rešavaju zagonetke.

Potrebno je da se riješe sve zagonetke upisujući odgovore u knjižicu i obiđu sva mjesta koja su označena na mapi koja se takođe nalazi u knjižici. Kada tim riješi sve zagonetke, vođa tima dolazi do terase hotela Mogren gdje se nalazi kutija u koju treba ubaciti odsečak sa posljednje strane knjižice sa upisanim podacima tima. Nije važno vrijeme kada stignete već da riješite sve zagonetke!

Nakon što vođe timova ubace svoje odsečke iz knjižica u kutiju, okupljaju svoj tim i čekaju nagradno izvlačenje. Vođa tima čiji broj knjižice bude izvučen donosi komisiji knjižicu na uvid a nakon što komisija završi svoj posao, proglašavaju se srećni dobitnici i uručuju nagrade.

Za sve učesnike obezbijeđeno je osvježenje.

Spisak timova sa rednim brojem može se naći na sajtu Opštine Budva www.budva.me

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj 033 403 812.

Izvor: RTV Budva