U toku su prijave za Međunarodni festival dječije pjesme Zlatna pahulja 2019.

Foto: Facebook

Centar za kulturu Rožaje u septembru je objavio Konkurs za Međunarodni festival dječije pjesme Zlatna pahulja 2019, koji će biti održan 22. i 23. februara naredne godine, a na koji se mogu prijaviti izvođači iz Crne Gore i inostranstva.

Prijave za izvođače iz Crne Gore (prvo veče):

-Na Konkurs se mogu prijaviti kompozicije za djecu koje nijesu ranije objavljivane.
-Tekst kompozicija mora biti namijenjen dječijem uzrastu i ne smije biti ranije objavljivan.
-Maksimalno trajanje kompozicije je 3 minuta i 30 sekundi.
-Jedan kompozitor može slati više Kompozicija.

“Odabrane kompozicije izvode djeca sa crnogorskim državljanstvom uzrasta od sedam do 13 godina. Izbor izvođača vrše autori u saradnji sa umjetničkim direktorom Festivala. Autori kompozicija mogu biti iz inostranstva”, navodi se u tekstu konkursa.

Prijave za izvođače iz inostranstva (internacionalno veče):

-Na Konkurs se mogu prijaviti kompozicije za djecu koje mogu biti ranije objavljivane.
-Tekst kompozicija mora biti namijenjen dječijem uzrastu i može biti ranije objavljivan.
-Maksimalno trajanje kompozicije je 3 minuta i 30 sekudni.
-Jedan kompozitor može slati više radova.

“Odabrane kompozicije izvode djeca od 7 do 13 godina”, navodi se u tekstu Konkursa.

Prijave slati poštom na adresu: Centar za kulturu Rožaje, ul. 13. juli bb, 84310 Rožaje sa naznakom “Za Konkurs – prvo veče Festivala”, odnosno “Za Konkurs – internacionalno veče Festivala” ili na e-mail [email protected].

Detaljnije informacije o načinu i uslovima prijavljivanja, kao i o roku za slanje prijava mogu se naći na sljedećem linku: https://www.facebook.com/notes/centar-za-kulturu-ro%C5%BEaje/k-o-n-k-ur-s-me%C4%91unarodnog-festivala-dje%C4%8Dije-pjesme-zlatna-pahulja-2019/2305710259500384/?__tn__=HH-R

Prispjeli radovi se ne vraćaju. Za najbolje radove organizator će dodijeliti nagrade.

Festival Zlatna pahulja održaće se 22. i 23. februara 2019. godine u Centru za kulturu Rožaje.

Informacije u vezi Festivala mogu se dobiti pozivom na telefonske brojeve 067 510 589, 067 233 540 ili putem elektronske pošte [email protected]